Dziś jest:sobota 13 kwietnia 2024 roku. Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
Aktualności
Bezpłatny transport do punktów szczepień 22.01.2021
Bezpłatny transport do punktów szczepień

 

Z dniem 22.01.2021 Urząd Gminy utworzył Telefoniczny Punkt Informacji o szczepieniach oraz potrzeb transportowych dla mieszkańców Gminy.

 

Informacje oraz zgłoszenie potrzeby transportu można uzyskać pod nr telefonu 536 212 071 w poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.

 

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

 

Gmina Dobrzyniewo Duże dla mieszkańców organizuje bezpłatny transport do punktu szczepień przeciwko Covid-19 ( „PRAMEDICA” PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO PRA MEDICA PRACZUKOWSCY SP.J ul. Białostocka 23, Dobrzyniewo Duże). Z transportu mogą skorzystać osoby ( bez ograniczeń wiekowych ) niepełnosprawne oraz te, które mają obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień spełniające poniższe warunki :

 1. osoby  niepełnosprawne, tj.  posiadające aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub  N (choroby neurologiczne) lub  odpowiednio I  grupę  z w/w schorzeniami i mają trudności w poruszaniu;
 2. osoby  mające obiektywne i  niemożliwe do  przezwyciężenia we  własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do  punktu szczepień na terenie gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Gmina zapewnia transport do punktu szczepień wraz z powrotem tylko mieszkańcom Gminy Dobrzyniewo Duże oraz tylko do punktu szczepień na terenie Gminy tj. :

 

„PRAMEDICA”
ul. Białostocka 23,
Dobrzyniewo Duże

Tel : (85) 719 70 99 , kom. 607 636 355
www.pramedica.pl

 

POBIERZ KWESTIONARIUSZ PRZEDSZCZEPIENNY

 

Dowóz może być realizowany w formie indywidualnej lub zbiorowej.

 

Zgłoszenie takie powinno być przekazane Gminnemu Telefonicznemu Punktowi Informacji nie później niż 48 h przed wyznaczoną datą szczepienia.

 

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień

 

Urząd Gminy Dobrzyniewo duże nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osób do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

 

Osoba podczas rejestracji bezpośredniej w punkcie szczepień , może złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N i tym samym chce skorzystać z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę.

 

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

 

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

 

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie zgłasza ten fakt podczas rejestracji na infolinii

 

Transport osoby uprawnionej, która zgłasza ten fakt w Gminie za pośrednictwem Gminnego Telefonicznego Punktu Informacji

 

Osoba której przysługuje bezpłatny transport do punktu szczepień przeciwko Covid-19, może zgłosić taką potrzebę bezpośrednio w Gminnym Telefonicznym Punkcie Informacji (tel. 536 212 071), lub u koordynatora (tel. 601 221 244)  podając następujące informacje:

 

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • PESEL pacjenta,
 • kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
 • oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 • adres zamieszkania pacjenta,
 • adres punktu szczepień,
 • data szczepienia,
 • godzina szczepienia,
 • określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun,
 • podpisać Kauzulę informacyjną RODO - wzór dostępny w załączniku - POBIERZ TUTAJ

 

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwania z informacją o szczegółach jego realizacji.

 

Osoba uprawniona korzystająca z transportu winna mieć ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (do okazania dla kierowcy).

 

Gmina nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach oraz nie przewozi takich osób do punktu szczepień !


 

« inne aktualności