Dziś jest:sobota 13 kwietnia 2024 roku. Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
Inwestycje

INWESTYCJE DROGOWE

ZREALIZOWANE W LATACH 2007-2017

2007'

1.    chodnik jednostronny w m. Pogorzałki – 680mb. o wartości 0,05 mln zł,

2.    chodnik w m. Fasty – 700mb. o wartości 0,12 mln zł,

3.    chodnik jednostronny w m. Gniła – 630mb. o wartości 0,15 mln zł,

2008'

4.    chodnik jednostronny w Dobrzyniewie Dużym – 1200mb. o wartości 0,23 mln zł,

5.    droga asfaltowa w m. Pogorzałki – 720mb. o wartości 0,24 mln zł,

6.    droga asfaltowa w m. Gniła – 1750mb. o wartości 0,38 mln zł,

7.    pomoc rzeczowa i dofinansowanie przy budowie powiatowej drogi asfaltowej w m. Leńce – 1200mb. o łącznej wartości 0,33 mln zł,

8.    dofinansowanie przebudowy drogi asfaltowej w m. Borsukówka – 930mb. o wartości 0,13 mln zł,

2009'

9.    droga asfaltowa Pogorzałki - Kozińce (I etap) – 2640mb. o wartości 1,50 mln zł,

10.  droga asfaltowa w m. Chraboły – 950mb. o wartości 0,35 mln zł,

11.  droga asfaltowa Fasty - kol. Porosły wraz z chodnikiem i kan. deszcz. – 2060mb. o wartości 1,43 mln zł,

2010'

12.  ul. Rolna w m. Fasty wraz z kanalizacją deszczową (I etap) – 800mb. o wartości 1,72 mln zł,

13.  ciąg pieszo-jezdny w m. Pogorzałki – 270mb. o wartości 0,10 mln zł,

14.  droga asfaltowa Pogorzałki - Kozińce (II etap) wraz z chodnikami i kan. deszczową – 1740mb. o wartości 2,30 mln zł,

15.  pomoc rzeczowa przy budowie powiatowej drogi asfaltowej w m. Kulikówka (I etap) – 710mb. o wartości 0,20 mln zł oraz droga asfaltowa w m. Kulikówka – 270mb. o wartości 0,13 mln zł,

16.  pomoc rzeczowa przy budowie powiatowej drogi asfaltowej w m. Kopisk wraz z kanalizacją deszczową (I etap) – 400mb. o wartości 0,26 mln zł,

2011'

17.  dofinansowanie dokończenia powiatowej drogi asfaltowej w m. Kopisk (II etap) – 1100mb. o wartości 0,45 mln zł,

18.  rozbudowa ul. Klubowej i odcinków ul. Sadowej w m. Dobrzyniewo Duże wraz z kanalizacją deszczową (I etap) – łącznie 870mb. o wartości 1,72 mln zł,

19.  budowa zatoki autobusowej w Nowym Aleksandrowie o wartości 0,06 mln zł.

2012'

20.  dofinansowanie przebudowy dr.  powiatowej w m. Obrubniki – 590mb. o wartości 0,597 mln zł,

21.  przebudowa chodnika w m. Krynice – 440mb. o wartości 0,072 mln zł,

22.  budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Rolnej w m. Fasty – 800mb. o wartości 0,17 mln zł,

23.  przebudowa drogi gminnej Letniki – Bohdan – 2km o wartości 1,26 mln zł,

24.  dofinansowanie przebudowy dr. powiatowej w m. Nowe Aleksandrowo – 300mb. o wartości 0,422 mln zł.

2013'

25.  budowa utwardzonego placu w m. Chraboły  o wartości 0,024 mln zł,

26.  dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Białostockiej w m. Dobrzyniewo Duże – 800mb. o wartości 2,13 mln zł.

2014’

27.  budowa drogi na cmentarz i utwardzenia części nawierzchni w m. Dobrzyniewo Kościelne – 180mb. o wartości 0,185 mln zł,

28.  dofinansowanie budowy chodnika w dr. powiatowej w m. Kulikówka – 618mb. o wartości 0,070 mln zł,

29.  dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1392B i 1393B (ul. Królewska) w m. Dobrzyniewo Fabryczne – 1132mb. o wartości 1,903 mln zł.

2015’

30.  przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105460B w m. Ogrodniki – 380mb. o wartości 0,281 mln zł,

31.  wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Pogorzałki – 368mb. o wartości 0,134 mln zł,

32.  dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1392B i 1393B (ul. Królewska) w m. Dobrzyniewo Fabryczne – 1132mb. o wartości 0,236 mln zł,

33.  modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ponikła – 251mb. o wartości 0,100 mln zł.

2016’

34.  przebudowa drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Krynice – 485mb. o wartości 0,119 mln zł,

35.  dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1392B w m. Obrubniki – 0,3 km o wartości 0,330 mln zł,

36.  dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B na odcinku Nowe Aleksandrowo - Letniki wraz z przebudową 3 przepustów – 2,1 km  o wartości 1,290 mln zł,

37.  rozbudowa drogi gminnej Nr 105476B ul. Polonijnej w Fastach wraz z budową kanalizacji deszczowej – 645mb.  o wartości 1,023 mln zł.

2017’

38.  dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B na odcinki Letniki - Ponikła – 2,9 km o wartości 1,472 mln zł,

39.  dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1385B w m. Gniła – 936mb. o wartości 0,498 mln zł,

40.  wzmocnienie nawierzchni ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym oraz odcinka drogi gminnej w m. Zalesie poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – 1,24 km o wartości 0,330 mln zł,

41.  modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowe Aleksandrowo – 296mb. o wartości 0,088 mln zł.