Dziś jest:sobota 13 kwietnia 2024 roku. Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
Turystyka i rekreacja

REZERWAT PRZYRODY „KULIKÓWKA” W ZALESIU

 

Ten najmniejszy na terenie Puszczy Knyszyńskiej rezerwat przyrody (niecałe 11 ha) powołano do życia w 1987 roku. Położony na zachodnim obrzeżu Puszczy Knyszyńskiej chroni las łęgowy wzdłuż strumienia Kulikówka ze stanowiskiem rzadkiej paproci – pióropusznika strusiego, dorastającego tu do 1,5 m wysokości.

Pióropusznik strusi w rezerwacie Kulikówka występuje w dwóch rozdzielonych od siebie stanowiskach. Pierwsze z nich znajduje się nad brzegami strumienia na glebach mineralnych, pod rozrzedzonym drzewostanem olszowym. Drugie stanowisko występuje w zakolach strumienia w łęgu gwiazdnicowym.

 

REZERWAT LEŚNO – ARCHEOLOGICZNY „KRZEMIANKA” W PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

 

 Rezerwat należący do gmin Czarna Białostocka oraz Dobrzyniewo Duże o powierzchni 230,91 ha położony jest w zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej. Rezerwat utworzono w 1988 roku w celu zachowania w naturalnym stanie łęgów olszowo – jesionowych i łąk w dolinie rzeki Krzemianki wraz z licznymi źródliskami oraz kopalnią krzemienia z epoki brązu, czyli sprzed ok.3000 lat. 

Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna (ok. 4 km), prezentująca walory przyrodnicze rezerwatu Krzemianka, a także specjalne atrakcje w postaci barci z pszczołami i prehistorycznymi kopalniami krzemienia. Wzdłuż ścieżki dydaktycznej ułożone są co kilkaset metrów kłody drewna, służące jako ławki, na których można odpocząć. Przez co bardziej podmokłe tereny przerzucono kładki. 

Kopalnie krzemienia odkrył w 1991 roku leśnik Roman Pruski. W 1992 roku prowadzone były badania przez ekipę z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Pozwalają one stwierdzić, że ok. 3000 lat temu funkcjonowało tu całe zagłębie wydobywcze i przetwórcze (około 300 kopalń oraz kamieniołomy). Ślady po dawnych kopalniach pokrywają południowy stok wzgórza – od szczytu do podnóża widoczne są liczne zagłębienia i hałdy. Co ciekawe, owe kopalnie przetrwały do dziś w niemal nienaruszonym stanie. Przy zejściu ze ścieżki jest wygodny parking, obok którego znajdują się boiska do gry.

Jednym z elementów atrakcji turystycznych jest sieć szlaków turystycznych, biegnących przez najciekawsze przyrodniczo i historycznie tereny. Czystość ekologiczna obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże dodatkowo stwarza korzystne warunki do uprawiania turystyki wycieczkowej. Dość szeroka oferta szlaków pozwala na uprawianie turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, kajakowej.